تربیت دینی در جامعه معاصر , 2009-10-29

عنوان : ( بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012938,
author = {مهرام, بهروز},
title = {بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان},
booktitle = {تربیت دینی در جامعه معاصر},
year = {2009},
location = {قم, ايران},
keywords = {تربیت دینی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان
%A مهرام, بهروز
%J تربیت دینی در جامعه معاصر
%D 2009

[Download]