مهندسی متالورژی و مواد, دوره (21), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها )

نویسندگان: سیدعبدالکریم سجادی , ابوالفضل باباخانی , سیدمحمدرضا یوسف ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوپرآلیاژ IN738LC برای ساخت پره‌های ردیف اول توربین گازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریزساختار این پره‌ها پس از کارکرد طولانی، حدود 20000 ساعت، تغییر می‌کند. تغییر ساختار به گونه‌ای است که پره‌ها عملا استحکام مطلوب خود را از دست می‌دهند. با توجه به قیمت بالای پره‌ها، بازیابی نسبی ریزساختار آنها به حالت اولیه به وسیله عملیات حرارتی مفید به نظر می‌رسد. بنابراین در این پژوهش تاثیر متغیرهایی نظیر: دما و زمان مرحله همگن‌سازی (Homogenization)، سرعت سرد کردن از دمای همگن‌سازی، دما و زمان مرحله حل‌سازی جزئی (Partial Solution)، سرعت سرد کردن از دمای حل‌سازی و دما و زمان مرحله پیرسازی (Aging) روی ریزساختار این آلیاژ مورد تحقیق قرار گرفت. به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ریزساختار نمونه‌هایی از پره‌های کارکرده توربین گازی قبل و بعد از اعمال سیکل‌های مختلف عملیات حرارتی محلول‌سازی و پیرسازی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نتیجه این مطالعه منجر به دستیابی به سیکل بهینه برای ایجاد ساختار مطلوب اولیه شد. همچنین برای اطمینان از تاثیر سیکل بهینه عملیات حرارتی، آزمایش خزش روی نمونه‌های تهیه شده از پره نو و نمونه‌های تهیه شده از پره مستعمل عملیات حرارتی شده انجام شد. مقایسه آن نتایج، تاثیر مثبت سیکل بهینه را در بازیابی پره‌ها تایید نمود.

کلمات کلیدی

, سوپرآلیاژ IN738LC, عملیات حرارتی, ریزساختار, رسوبات اولیه و ثانویه , مورفولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012946,
author = {سجادی, سیدعبدالکریم and باباخانی, ابوالفضل and یوسف ثانی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2009},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۶۲},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {سوپرآلیاژ IN738LC، عملیات حرارتی، ریزساختار، رسوبات اولیه و ثانویه ، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A باباخانی, ابوالفضل
%A یوسف ثانی, سیدمحمدرضا
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ ۲۰۰۸-۷۴۶۲
%D 2009

[Download]