بیستمین گرد همایی علوم زمین , 2001-09-23

عنوان : ( بررسی واگرای خاک های دشت سیستان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , ماشا ا... خامه چیان , حمید رضا سلوکی , ابراهیم رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازمایشات مختلف جهت بررسی واگرایی انجام شد

کلمات کلیدی

دشت سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012947,
author = {لشکری پور, غلامرضا and ماشا ا... خامه چیان and حمید رضا سلوکی and ابراهیم رحیمی},
title = {بررسی واگرای خاک های دشت سیستان},
booktitle = {بیستمین گرد همایی علوم زمین},
year = {2001},
location = {ايران},
keywords = {دشت سیستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واگرای خاک های دشت سیستان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A ماشا ا... خامه چیان
%A حمید رضا سلوکی
%A ابراهیم رحیمی
%J بیستمین گرد همایی علوم زمین
%D 2001

[Download]