بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , 2004-09-22

عنوان : ( محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی )

نویسندگان: فاطمه شهابی فر(دانشجو) , غلامرضا لشکری پور , محمد زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خروجی سالانه دشت نسبت به ورودی آن بیشتر است

کلمات کلیدی

دشت ایرانشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012948,
author = {فاطمه شهابی فر(دانشجو) and لشکری پور, غلامرضا and محمد زارع},
title = {محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی},
booktitle = {بیست و سومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2004},
location = {ايران},
keywords = {دشت ایرانشهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی
%A فاطمه شهابی فر(دانشجو)
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمد زارع
%J بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
%D 2004

[Download]