کنفرانس مهندسی معدن ایران , 2005-01-31

عنوان : ( بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر )

نویسندگان: محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تخمین پارامتر های توده سنگ از معیار تجربی هوک و براون استفاده شده است

کلمات کلیدی

سد درونگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012951,
author = {غفوری, محمد and صادقی, حسین and لشکری پور, غلامرضا and طریق ازلی, صادق},
title = {بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر},
booktitle = {کنفرانس مهندسی معدن ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد درونگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر
%A غفوری, محمد
%A صادقی, حسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طریق ازلی, صادق
%J کنفرانس مهندسی معدن ایران
%D 2005

[Download]