دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , 2005-01-13

عنوان : ( بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن محمدی گلستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تزریق سیمان در پی سد عمدتا آب بندی و جلوگیری از نشست و تثبیت پایداری سد می باشد

کلمات کلیدی

تزریق؛ نفوذپذیری؛ سد؛ پی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012960,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and محمدی گلستان, حسن},
title = {بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی},
booktitle = {دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تزریق؛ نفوذپذیری؛ سد؛ پی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A محمدی گلستان, حسن
%J دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
%D 2005

[Download]