ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2002-08-27

عنوان : ( نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار )

نویسندگان: حمیدرضا سلوکی , غلامرضا لشکری پور , حجت علی شایانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصالح خرده سنگی

کلمات کلیدی

مصالح سنگی؛ چابهار؛ خصوصیات زمین شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012964,
author = {حمیدرضا سلوکی and لشکری پور, غلامرضا and حجت علی شایانفر},
title = {نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2002},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مصالح سنگی؛ چابهار؛ خصوصیات زمین شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار
%A حمیدرضا سلوکی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حجت علی شایانفر
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2002

[Download]