بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین , 2005-01-13

عنوان : ( بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , مهدی قوشه ای , رضا مقدم فردویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشست پدیده ای است که در اثر آن

کلمات کلیدی

نشست زمین؛ افت سطح آب؛ برداشت بی رویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012983,
author = {لشکری پور, غلامرضا and مهدی قوشه ای and رضا مقدم فردویی},
title = {بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی},
booktitle = {بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشست زمین؛ افت سطح آب؛ برداشت بی رویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مهدی قوشه ای
%A رضا مقدم فردویی
%J بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین
%D 2005

[Download]