اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , 2001-12-30

عنوان : ( بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی جهت تورق روی خواص مکاتنیکی شیل

کلمات کلیدی

بررسی جهت تورق روی خواص مکاتنیکی شیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012990,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل},
booktitle = {اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران},
year = {2001},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی جهت تورق روی خواص مکاتنیکی شیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
%D 2001

[Download]