بیست و دومین گردهمایی علوم زمین‏ , 2004-02-15

عنوان : ( ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ )

نویسندگان: علیرضا عرب , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمطالعه شالوده های سنگی، طبقه بندی مهندسی توده سنگ آسانترین واطمینان بخش ترین راه دسترسی به ‏عوامل موردنیاز برای طراحی سازه می باشد. درطبقه بندی مهندسی سنگ مفهوم درزه به کلیه سطوح ضعف ‏سنگ از جمله درزه، سطوح لایه، گسل ومانندآن اطلاق می گردد. این شاخص دربرآورد وتعیین کیفیت و طبقه ‏بندی توده سنگ وهمچنین درمیزان تراوائی ومقاومت توده سنگ نقش مهمی دارد. برداشت مشخصات سطوح ‏سنگی رخنمون شده در سطح زمین یا زیرسطح زمین به دلیل استفاده از مساحت نسبتاً زیادی از سنگ واز سوی ‏دیگر ارتباط وهمبستگی زمین شناختی بین دسته درزه های مختلف قابل مشاهده است وهمچنین مهمترین ویژگی ‏این روش کم هزینه بودن آن وآسانی دسترسی به اطلاعات است.‏ دراین راستا خصوصیات درزه های ساختگاه سد شی کلک چابهار درجنوب استان سیستان و بلوچستان ‏مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله ارزیابی آماری درزه ها دررخنمون های سطحی را شامل می گردد. ‏مقایسه روش های درزه نگاری (تصادفی و خط برداشت) درساختگاه سد نشان دهنده این موضوع است که اگر ‏چه هردو روش دسته های اصلی درزه وخصوصیات آنرا یکسان نشان می دهند، ولی روش خط برداشت به علت ‏پراکندگی کمتر احتمالاً از دقت بیشتری نسبت به روش تصادفی برخوردار می باشد. بررسی دقیق این روش نیز ‏نشان دهنده این موضوع است که امتداد خط برداشت تاثیر بسیار زیادی بر خصوصیات ثبت شده درزه ها دارد، ‏لذا این روش نیز دارای نقطه ضعف درمورد تعیین امتداد وآرایش خط برداشت می باشد

کلمات کلیدی

درزه؛ خصوصیات زمین شناسی؛ سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012994,
author = {علیرضا عرب and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏},
booktitle = {بیست و دومین گردهمایی علوم زمین‏},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درزه؛ خصوصیات زمین شناسی؛ سیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏
%A علیرضا عرب
%A لشکری پور, غلامرضا
%J بیست و دومین گردهمایی علوم زمین‏
%D 2004

[Download]