بیست و دومین گردهمایی علوم زمین , 2004-02-17

عنوان : ( افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی

کلمات کلیدی

افت سطح آب؛ نشست؛ خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012997,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and قزی, اعظم},
title = {افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی},
booktitle = {بیست و دومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افت سطح آب؛ نشست؛ خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A قزی, اعظم
%J بیست و دومین گردهمایی علوم زمین
%D 2004

[Download]