اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15

عنوان : ( بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , رمضان کاظمی گلیان , مسعود میرشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز فریمان-تربت جام

کلمات کلیدی

, کیفیت آب؛ دشت فریمان, تربت جام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013000,
author = {لشکری پور, غلامرضا and رمضان کاظمی گلیان and مسعود میرشاهی},
title = {بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان},
booktitle = {اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت آب؛ دشت فریمان-تربت جام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A رمضان کاظمی گلیان
%A مسعود میرشاهی
%J اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران
%D 2007

[Download]