هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله )

نویسندگان: علی خالقی , محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصولا جریان متلاطم شتاب دار دارای ماهیتی بسیار پیچیده است که رفتار مشاهده شده از آن اغلب در هیچ نوع جریان غیر شتاب داری ملاحظه نمی شود. در این تحقیق عملکرد مدل های یک، دو و سه بعدی مدل تلاطمی k-w برای جریان شتاب دار درون لوله مورد بررسی قرار گرفت و جهت محک نتایج از نتایج آزمایشگاهی ارائه شده استفاده گردید. در این جریان رینولدز اولیه 7000 بوده که در مدت 5 ثانیه به 45200 می رسد. سیال عامل آب می باشد. نتایج مبین این واقعیت هستند که تاثیر ابعاد حل برای مشخصه های اصلی جریان نظیر سرعت محوری، نوسانات سرعت، انرژی توربولنس، شدت توربولنس و ... نسبت به زمان و پیچیدگی ابعاد بیشتر قابل اغماض است. هر چند در برخی مشخصه ها مثل انرژی جنبشی توربولنس نتایج حل یک بعدی بر نتایج تجربی منطبق تر است.

کلمات کلیدی

, جریان شتاب دار, مدل k-w, جریان غیر پریویک, جریان درون لوله, توربولنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013009,
author = {خالقی, علی and پسندیده فرد, محمود and مجید ملک جعفریان and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله},
booktitle = {هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009},
year = {2009},
location = {شاهین شهر, ايران},
keywords = {جریان شتاب دار، مدل k-w، جریان غیر پریویک، جریان درون لوله، توربولنس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله
%A خالقی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%A مجید ملک جعفریان
%A تیمورتاش, علیرضا
%J هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009
%D 2009

[Download]