هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17

عنوان : ( تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , علی حیدری , مجید ملک جعفریان , محسن سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق حل جریان ناپایا با مرز متحرک مورد توجه است. بدین صورت که به بررسی جریان غیر دائم، دو بعدی، تراکم پذیر و غیر لزج حول یک ایرفویل نوسانی با حل معادلات ناویر استوکس و اویلر روی یک شبکه سازمان یافته تطبیق پذیر می پردازیم. برای افزایش قابلیت حرکت شبکه عددی، جلوگیری از تداخل خطوط شبکه و ایجاد شبکه های منفی، از ترکیب فنر خطی درراستای اضلاع شبکه استفاده شده است. در این طرح بین نقاط شبکه یعنی روی هر ضلع شبکه، فنرهای خطی فرض می شود. برای کنترل اندازه شبکه های نزدیک مرز متحرک و شبکه های دورتر سختی فنر را متناسب با عکس طول فنر در نظر می گیریم. با این فرض حرکت نرم تر خواهد بود. با این روش حرکت ایرفویل را بصورت نوسانی شبیه سازی کردیم و شبکه آن را تطبیق پذیر ساختیم. سپس نتایج ایرفویل نوسانی با شبکه سازمان یافته با نتایج تجربی ونتایج حاصل ازحالت غیر دائم نوسانات ایر فویل روی یک شبکه بی سازمان مقایسه می گردد.

کلمات کلیدی

, شبکه سازمان یافته, شبکه بی سازمان, فنر خطی, شبکه متحرک تطبیق پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013010,
author = {پسندیده فرد, محمود and حیدری, علی and مجید ملک جعفریان and سالاری, محسن},
title = {تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر},
booktitle = {هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009},
year = {2009},
location = {شاهین شهر, ايران},
keywords = {شبکه سازمان یافته- شبکه بی سازمان- فنر خطی-شبکه متحرک تطبیق پذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر
%A پسندیده فرد, محمود
%A حیدری, علی
%A مجید ملک جعفریان
%A سالاری, محسن
%J هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009
%D 2009

[Download]