هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17

عنوان : ( بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , رسول الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به جهت وجود جریان با میزان تلاطم بالا در اطراف دیسکها برای براورد درست میدان جریان و همچنین ضریب پسای دیسک انتخاب مدل مناسب تلاطمی حایز اهمیت میباشد. این مقاله با تشریح روند بکارگیری شبیه سازی عددی یک دیسک نتایج بدست آمده را بکارگیری مدل های مختلف تلاطمی ارائه می کند.

کلمات کلیدی

دیسک پرتابه مدل تلاطمی بالادست مرتبه اول و دوم کاویتاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013012,
author = {پسندیده فرد, محمود and الهی, رسول},
title = {بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون},
booktitle = {هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009},
year = {2009},
location = {شاهین شهر اصفهان, ايران},
keywords = {دیسک پرتابه مدل تلاطمی بالادست مرتبه اول و دوم کاویتاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون
%A پسندیده فرد, محمود
%A الهی, رسول
%J هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009
%D 2009

[Download]