علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان, دوره (16), شماره (1), سال (2001-4) , صفحات (25-36)

عنوان : ( مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ )

نویسندگان: رسول اجل لوئِیان , حمید ‏پاکزاد , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان در غرب دریاچه کٌاوخونی با استفاده از ‏پردازش داده های رقومی ماهواره لندست 5 مورد بررسی قرار کٌرفته است. این ماسه ها ی بادی ‏که بنام ریگٌ شهر سرای (کٌاوخونی) معروف می باشند دارای وسعتی حدود 180 کیلومتر مربع ‏می باشند. محدوده مورد مطالعه از نظر زمین شناسی در زون زمین ساختی سنندج-سیرجان واقع ‏شده است. شرایط اقلیمی مناسب کواترنر باعتْ انباشت ماسه های بادی در این منطقه شده است. ‏منشاء یابی این ماسه ها مستلزم شناخت واحدهای زمین شناسی مشرف بر حوزه این ماسه زارها ‏می باشد. در این رابطه برای اولین بار توسط روشهای ثردازش تصویر که بر روی اطلاعات ‏رقومی ماهواره لندست اعمال شد انواع رخنمون های سنکٌی در محدوده مورد مطالعه تفکیک شده ‏اند. اطلاعات بدست آمده کاملا موید و همسو با سایر اطلاعات بویژه برداشت های زمین شناسی ‏و آزمایشکٌاهی می باشند. ‏

کلمات کلیدی

, گاوخونی؛ ماسه بادی, لندست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013016,
author = {رسول اجل لوئِیان and حمید ‏پاکزاد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان},
year = {2001},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1032-3365},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {گاوخونی؛ ماسه بادی، لندست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏
%A رسول اجل لوئِیان
%A حمید ‏پاکزاد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J علوم انسانی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
%@ 1032-3365
%D 2001

[Download]