بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2009-11-16

عنوان : ( مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی )

نویسندگان: جواد ساده , مهدی صمدی بی نیازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی

کلمات کلیدی

پایداری ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013020,
author = {ساده, جواد and صمدی بی نیازی, مهدی},
title = {مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایداری ولتاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی
%A ساده, جواد
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2009

[Download]