بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2009-11-16

عنوان : ( فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط )

نویسندگان: مرضیه نقدی , جواد ساده , مهدی نقدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط

کلمات کلیدی

فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013023,
author = {نقدی, مرضیه and ساده, جواد and مهدی نقدی},
title = {فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط
%A نقدی, مرضیه
%A ساده, جواد
%A مهدی نقدی
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2009

[Download]