هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان )

نویسندگان: محمد دوسرانیان مقدم , حسین ضمیری جعفریان , حمیدرضا بخشی , حسین خوش بین قماش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از تکنیک قطاع‌بندی سوئیچی برای بهبود عملکرد سیستم‌های سلولی CDMA استفاده می‌گردد. برای این منظور و با بکارگیری آنتن‌های آرایه‌ای در ایستگاه‌ پایه تحت کنترل توان و با توجه به موقعیت مکانی هر کاربر، پرتو‌های ثابتی برای سرویس‌دهی به کاربران انتخاب می‌شود. با بکارگیری این تکنیک و در شرایط ازدحام و توزیع غیریکنواخت کاربران در مناطق ویژه (از قبیل مناطق تفریحی، ورزشی و...)، می‌توان تداخل را به نحو قابل توجهی کاهش داد که این امر به افزایش ظرفیت سیستم منجر خواهد شد. شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با بکارگیری این تکنیک، ظرفیت سیستم نسبت به روش‌های قطاع‌بندی یکسان چرخش‌پذیر و قطاع‌بندی ثابت افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, قطاع‌بندی سوئیچی, قطاع‌بندی یکسان چرخش‌پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013039,
author = {محمد دوسرانیان مقدم and ضمیری جعفریان, حسین and حمیدرضا بخشی and خوش بین قماش, حسین},
title = {روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قطاع‌بندی سوئیچی، قطاع‌بندی یکسان چرخش‌پذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان
%A محمد دوسرانیان مقدم
%A ضمیری جعفریان, حسین
%A حمیدرضا بخشی
%A خوش بین قماش, حسین
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]