کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006 , 2006-05-12

عنوان : ( روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA )

نویسندگان: سارا حاجی کاظمی , حسین ضمیری جعفریان , مرتضی خادمی درح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره شناخته می شود. از آنجا که خطاهای کوچک در فرایند استخراج اطلاعات سبب ایجاد اشتباهات بزرگ در ( DNA sequencing ) DNA آزمایشات ژنتیکی می شود، دقت در طی فرایند توالی یاب ی برای کاهش خطاها بسیار حایز اهمیت می باشد برای مدلسازی این خطاها و کاهش احتمال خطا در طی این فرآیند از تئوری آشکار سازی در سیستم های مخابرات دیجیتال کمک گرفته می شود.در این مقاله روش با به کارگیری فیلتر منطبق تغییر پ ذیر با زمان و استفاده از روش تصمیم گیری پسخور ارائه شده اس ت . DNA آشکارسازی زنجیره های شبیه سازی ها نشان می دهد که روش تصمیم گیری پسخور پیشنهادی دارای کارآیی خیلی بهتری در مقایسه با روش معمولی است و احتمال خطا را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. DNA آشکارسازی زنجیره

کلمات کلیدی

, اکوالایزر تصمیم گیر با پسخور , (DNA sequencing) DNA توالی یابی , DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013041,
author = {حاجی کاظمی, سارا and ضمیری جعفریان, حسین and خادمی درح, مرتضی},
title = {روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {اکوالایزر تصمیم گیر با پسخور ،(DNA sequencing) DNA توالی یابی ، DNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA
%A حاجی کاظمی, سارا
%A ضمیری جعفریان, حسین
%A خادمی درح, مرتضی
%J کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006
%D 2006

[Download]