اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست , 1999-10-11

عنوان : ( پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن

کلمات کلیدی

پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013056,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن},
booktitle = {اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست},
year = {1999},
location = {ايران},
keywords = {پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
%D 1999

[Download]