بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی )

نویسندگان: مهدی صمدی بی نیازی , سیدمجتبی روحانی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین برق مطمئن با حد اقل هزینه مهمترین وظیفه بهره بردار یک سیستم قدرت می باشد. مقدار توان تامین نشده در اثر حوادث محتمل در شبکه از شاخصهایی است که برای سنجش قابلیت اطمینان بکار می رود.

کلمات کلیدی

, بار تامین نشده, ارزش بار از دست رفته, شبکه عصبی, قیود ramping
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013063,
author = {صمدی بی نیازی, مهدی and روحانی, سیدمجتبی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بار تامین نشده، ارزش بار از دست رفته، شبکه عصبی، قیود ramping},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A روحانی, سیدمجتبی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]