اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه )

نویسندگان: سید رضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات رشدی گیاه نخود مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تعداد و طول شاخه, گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013073,
author = {امیری ده احمدی, سید رضا and پارسا, مهدی and گنجعلی, علی and نظامی, احمد},
title = {تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تعداد و طول شاخه، گلدهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه
%A امیری ده احمدی, سید رضا
%A پارسا, مهدی
%A گنجعلی, علی
%A نظامی, احمد
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]