بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: حمیدرضا جعفریان , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ببازیابی سیستم قدرت بعد از خاموشی سراسری یکی از اساسی ترین مسائل شبکه های قدرت است. شناسایی و دستیابی به.......

کلمات کلیدی

, بازیابی سیستم قدرت, پیکر بندی مجدد اسکلت شبکه, شاخص توپولوژی شبکه, رتبه بندی باسهای شبکه, آلگوریتم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013077,
author = {جعفریان, حمیدرضا and رجبی مشهدی, مصطفی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازیابی سیستم قدرت، پیکر بندی مجدد اسکلت شبکه، شاخص توپولوژی شبکه، رتبه بندی باسهای شبکه، آلگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک
%A جعفریان, حمیدرضا
%A رجبی مشهدی, مصطفی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]