هفتمین کنفرانس تونل ایران , 2006-07-10

عنوان : ( تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ )

نویسندگان: حسین میرمحرابی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏

کلمات کلیدی

, تونل, قشلرتدگی, توده سنگ, شیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013088,
author = {میرمحرابی, حسین and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏},
booktitle = {هفتمین کنفرانس تونل ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل، قشلرتدگی،توده سنگ، شیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏
%A میرمحرابی, حسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هفتمین کنفرانس تونل ایران
%D 2006

[Download]