اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-13

عنوان : ( ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , حمیدرضا رستمی بارانی , حسین صداقت خواهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثرات زیست محیطی متطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران

کلمات کلیدی

, افت سطح آب, تشست زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013090,
author = {لشکری پور, غلامرضا and رستمی بارانی, حمیدرضا and حسین صداقت خواهی},
title = {ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران},
booktitle = {اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افت سطح آب، تشست زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران
%A لشکری پور, غلامرضا
%A رستمی بارانی, حمیدرضا
%A حسین صداقت خواهی
%J اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران
%D 2007

[Download]