دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر , 2007-11-01

عنوان : ( بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , گلناز سیاح قربانی , الهه فیاض محمدابادی , مرضیه کریمیان ابدر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه

کلمات کلیدی

, رفتارها ی پرخطر, کودکان خیابانی و مرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013091,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and سیاح قربانی, گلناز and فیاض محمدابادی, الهه and کریمیان ابدر, مرضیه},
title = {بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه},
booktitle = {دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر},
year = {2007},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {رفتارها ی پرخطر،کودکان خیابانی و مرفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A سیاح قربانی, گلناز
%A فیاض محمدابادی, الهه
%A کریمیان ابدر, مرضیه
%J دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر
%D 2007

[Download]