نیوار, دوره (36), شماره (1), سال (1997-9) , صفحات (13-36)

عنوان : ( اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش الاینده های محیطی بر رشد و نمو گیاهان

کلمات کلیدی

, الاینده ها, ازون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013095,
author = {کوچکی, علیرضا and نظامی, احمد},
title = {اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان},
journal = {نیوار},
year = {1997},
volume = {36},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-0565},
pages = {13--36},
numpages = {23},
keywords = {الاینده ها، ازون، فتوسنتز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان
%A کوچکی, علیرضا
%A نظامی, احمد
%J نیوار
%@ 1735-0565
%D 1997

[Download]