ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز , 2009-11-17

عنوان : ( بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 )

نویسندگان: سیدمحمدرضا مدرس رضوی , محمدرضا زنگوئی مطلق , سیداحسان داورپناه بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7

کلمات کلیدی

بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013108,
author = {مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and زنگوئی مطلق, محمدرضا and داورپناه بایگی, سیداحسان},
title = {بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A زنگوئی مطلق, محمدرضا
%A داورپناه بایگی, سیداحسان
%J ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز
%D 2009

[Download]