هشمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2004-09-04

عنوان : ( بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , سعید علیزاده , نفیسه شارکی باجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه تغذیه مصنوعی

کلمات کلیدی

تغذیه مصنوعی؛ آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013113,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and علیزاده, سعید and شارکی باجگیران, نفیسه},
title = {بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب},
booktitle = {هشمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2004},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {تغذیه مصنوعی؛ آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A علیزاده, سعید
%A شارکی باجگیران, نفیسه
%J هشمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2004

[Download]