پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2001-09-23

عنوان : ( لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین میرمحرابی , حسین ترشیزی , سید علی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس

کلمات کلیدی

لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013115,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and میرمحرابی, حسین and ترشیزی, حسین and حسینی, سید علی},
title = {لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2001},
location = {ايران},
keywords = {لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A میرمحرابی, حسین
%A ترشیزی, حسین
%A حسینی, سید علی
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2001

[Download]