هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2009-08-13

عنوان : ( آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی )

نویسندگان: بهاره خطیب آستانه , مصطفی رزمخواه , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی.

کلمات کلیدی

آنتروپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013120,
author = {خطیب آستانه, بهاره and رزمخواه, مصطفی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی},
booktitle = {هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنتروپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی
%A خطیب آستانه, بهاره
%A رزمخواه, مصطفی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2009

[Download]