بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت )

نویسندگان: مهدی صمدی بی نیازی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت

کلمات کلیدی

, بهره برداری بهینه و ایمن, رزرو چرخان, قیود بارگیری, ارزش بار از دست رفته, حوادث سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013149,
author = {صمدی بی نیازی, مهدی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت},
booktitle = {بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {بهره برداری بهینه و ایمن، رزرو چرخان، قیود بارگیری، ارزش بار از دست رفته، حوادث سیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت
%A صمدی بی نیازی, مهدی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]