بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) )

نویسندگان: محمد عظیم آرمین , حبیب رجبی مشهدی , علی رمضانیان لنگرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد)

کلمات کلیدی

, بازار برق, خدمات جانبی, توان راکتیو, تلفات, هزینه ثابت, هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013151,
author = {آرمین, محمد عظیم and رجبی مشهدی, حبیب and رمضانیان لنگرودی, علی},
title = {آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد)},
booktitle = {بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {بازار برق، خدمات جانبی، توان راکتیو، تلفات، هزینه ثابت، هزینه متغییر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد)
%A آرمین, محمد عظیم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A رمضانیان لنگرودی, علی
%J بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]