بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ )

نویسندگان: احمد شریعتی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ

کلمات کلیدی

, جایابی و تعیین ظرفیت واحدهای تولید پراکنده, کاهش تراکم, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013152,
author = {شریعتی, احمد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ},
booktitle = {بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {جایابی و تعیین ظرفیت واحدهای تولید پراکنده، کاهش تراکم، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ
%A شریعتی, احمد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]