هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران , 2009-05-11

عنوان : ( کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری )

نویسندگان: سید عبدالناصر موسویان , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری

کلمات کلیدی

, سازی, الگوریتم های فراایتکاری, شبکه های توزیع آب شهری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013158,
author = {موسویان, سید عبدالناصر and شریفی, محمدباقر and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری},
booktitle = {هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {سازی- الگوریتم های فراایتکاری- شبکه های توزیع آب شهری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری
%A موسویان, سید عبدالناصر
%A شریفی, محمدباقر
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
%D 2009

[Download]