اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند , 2007-08-29

عنوان : ( شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: مهنوش شجیعی , حبیب رجبی مشهدی , مهناز اروانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, سنکرون سازی, الگوریتم ژنتیک, سیتم آشوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013165,
author = {شجیعی, مهنوش and رجبی مشهدی, حبیب and اروانه, مهناز},
title = {شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {سنکرون سازی، الگوریتم ژنتیک، سیتم آشوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک
%A شجیعی, مهنوش
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A اروانه, مهناز
%J اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
%D 2007

[Download]