اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند , 2007-08-29

عنوان : ( خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محسن طلوع هنری , فرزاد تشتریان , جلیل چیتی زاده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه بندی گرهها در شبکههای سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, شبکههای سنسور بیسیم, الگوریتم ژنتیک, خوشهبندی, تعادل انرژی, تعادل بار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013166,
author = {طلوع هنری, محسن and تشتریان, فرزاد and چیتی زاده, جلیل and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {شبکههای سنسور بیسیم، الگوریتم ژنتیک، خوشهبندی، تعادل انرژی، تعادل بار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A طلوع هنری, محسن
%A تشتریان, فرزاد
%A چیتی زاده, جلیل
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
%D 2007

[Download]