سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2005-05-10

عنوان : ( مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid )

نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid

کلمات کلیدی

, تحلیل ریسک, مدیریت ریسک, تراکم خط , Pay-as-Bid استراتژی قیمت دهی, مناقصه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013170,
author = {رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {تحلیل ریسک، مدیریت ریسک، تراکم خط ،Pay-as-Bid استراتژی قیمت دهی، مناقصه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2005

[Download]