چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , 2007-02-14

عنوان : ( تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد )

نویسندگان: فرهاد محمدکاظمی , حبیب رجبی مشهدی , سعید راحتی قوچانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , کامبیز رهبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد

کلمات کلیدی

, تقطیع تصویر, خوشه بندی فازی, میانگین فازی , شبکه عصبی هاپفیلد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013172,
author = {فرهاد محمدکاظمی and رجبی مشهدی, حبیب and سعید راحتی قوچانی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and کامبیز رهبر},
title = {تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {تقطیع تصویر، خوشه بندی فازی، میانگین فازی ، شبکه عصبی هاپفیلد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد
%A فرهاد محمدکاظمی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A سعید راحتی قوچانی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A کامبیز رهبر
%J چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
%D 2007

[Download]