چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , 2007-02-14

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی )

نویسندگان: سیدعلی رضا سیدین , بهروز ثقفی خادم , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شیء

کلمات کلیدی

, تشخیص شیء, تطبیق گراف, الگوریتم ژنتیک, برش, جهش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013173,
author = {سیدین, سیدعلی رضا and ثقفی خادم, بهروز and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {تشخیص شیء، تطبیق گراف، الگوریتم ژنتیک، برش، جهش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی
%A سیدین, سیدعلی رضا
%A ثقفی خادم, بهروز
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
%D 2007

[Download]