چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2006-05-10

عنوان : ( برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان )

نویسندگان: سعیدرضا گلدانی , حبیب رجبی مشهدی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی توسعۀ تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, برنامه ریزی توسعه تولید, تولیدکنندگان مستقل, قابلیت اطمینان در شبکه های برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013175,
author = {گلدانی, سعیدرضا and رجبی مشهدی, حبیب and قاضی, رضا},
title = {برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی توسعه تولید، تولیدکنندگان مستقل، قابلیت اطمینان در شبکه های برق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان
%A گلدانی, سعیدرضا
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A قاضی, رضا
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2006

[Download]