بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2005-11-14

عنوان : ( تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران )

نویسندگان: مهدی گلمکانی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران

کلمات کلیدی

, بازار برق, برنامه ریزی میان مدت, درخت سناریو, عدم قطعیت, شرکتهای تولید و توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013178,
author = {گلمکانی, مهدی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {بازار برق، برنامه ریزی میان مدت، درخت سناریو، عدم قطعیت، شرکتهای تولید و توزیع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران
%A گلمکانی, مهدی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2005

[Download]