بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2005-11-14

عنوان : ( برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده )

نویسندگان: غلامرضا کامیاب , حبیب رجبی مشهدی , محمود فتوحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی توسعه انتقال, سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013179,
author = {غلامرضا کامیاب and رجبی مشهدی, حبیب and محمود فتوحی},
title = {برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {برنامه ریزی توسعه انتقال، سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده
%A غلامرضا کامیاب
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A محمود فتوحی
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2005

[Download]