سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2003-09-09

عنوان : ( بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , حسین کیوانی , سید علی ناجی , پرویز هورشتی , سید عبدالمحمد طباطبائی , محمود بلورچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین

کلمات کلیدی

, هموفیلوس سومنوس, PCR, کشت باکتریال, سیستم تولید مثل, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013192,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and حسین کیوانی and سید علی ناجی and پرویز هورشتی and سید عبدالمحمد طباطبائی and محمود بلورچی},
title = {بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هموفیلوس سومنوس، PCR، کشت باکتریال، سیستم تولید مثل، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A حسین کیوانی
%A سید علی ناجی
%A پرویز هورشتی
%A سید عبدالمحمد طباطبائی
%A محمود بلورچی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2003

[Download]