چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21

عنوان : ( بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین

کلمات کلیدی

, بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی, مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013195,
author = {طالب خان گروسی, مسعود},
title = {بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین},
booktitle = {چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین
%A طالب خان گروسی, مسعود
%J چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]