چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21

عنوان : ( استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین )

نویسندگان: محسن نعیمی پور , مسعود طالب خان گروسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین

کلمات کلیدی

استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013196,
author = {نعیمی پور, محسن and طالب خان گروسی, مسعود},
title = {استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین},
booktitle = {چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {تهرران, ايران},
keywords = {استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین
%A نعیمی پور, محسن
%A طالب خان گروسی, مسعود
%J چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]