یازدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2003-12-14

عنوان : ( مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها )

نویسندگان: مهدی سعادتمند طرزجان , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها

کلمات کلیدی

, سیستم ایمنی, آنتی بادیها, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013205,
author = {مهدی سعادتمند طرزجان and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2003},
location = {ايران},
keywords = {سیستم ایمنی، آنتی بادیها، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها
%A مهدی سعادتمند طرزجان
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2003

[Download]