دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2004-05-11

عنوان : ( رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب )

نویسندگان: کاظم پوربدخشان , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب

کلمات کلیدی

, الگوریتم های ژنتیکی, پراکندگی جمعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013206,
author = {پوربدخشان, کاظم and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2004},
location = {ايران},
keywords = {الگوریتم های ژنتیکی، پراکندگی جمعیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب
%A پوربدخشان, کاظم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2004

[Download]