پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , 2003-10-14

عنوان : ( مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM )

نویسندگان: مجتبی حکیمی مقدم , علی اکرمی زاده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM

کلمات کلیدی

فرآیند EDM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013211,
author = {حکیمی مقدم, مجتبی and اکرمی زاده, علی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM},
booktitle = {پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند},
year = {2003},
location = {ايران},
keywords = {فرآیند EDM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM
%A حکیمی مقدم, مجتبی
%A اکرمی زاده, علی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
%D 2003

[Download]